De kraamtijd

Onder de kraamtijd verstaan we de eerste tien dagen na de geboorte. Een heel belangrijke tijd, waarin jullie aan jullie kindje gaan wennen en met elkaar een nieuw gezin gaan vormen. Hierbij krijg je van verschillende mensen hulp en steun, want het is vaak een emotionele en indrukwekkende tijd. De vermoeidheid en de hormonen zorgen hiervoor en ook vaak jullie kindje, dat niet gelijk de hele nacht zal doorslapen.

Wij komen in deze tijd regelmatig langs om de medische controles te doen, en als er vragen zijn, mag je ons altijd bellen. Ook kunnen we jullie doorverwijzen naar andere zorgverleners mocht dit nodig zijn. Denk hierbij aan de huisarts, psycholoog of een fysiotherapeut mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een voorkeurshouding bij je kindje. https://www.fysiotherapiepurmerzuid.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=

De kraamverzorgster

Zij zal jullie helpen met de verzorging van jullie kindje, het in bad doen, aankleden, voeding geven, de conditie van moeder en kind controleren en heeft vele tips en adviezen. Als er zich onverhoopt problemen voordoen, gaan we samen met jullie en de kraamverzorgster een oplossing bedenken. Aangifte

Je bent wettelijk verplicht om aangifte te doen in de gemeente waar jullie kindje is geboren. Daarvoor heb je 3 werkdagen de tijd en dit moet gebeuren door iemand die bij de bevalling aanwezig was. Via die aangifte krijgt het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) bericht van de geboorte en zij komen bij jullie thuis om de hielprik en de gehoortest te doen(http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/Hielprik/Screeningen_bij_pasgeborenen_incl_vertalingen)

Afsluiten kraambed

Na 8 tot 10 dagen wordt het kraambed afgesloten en bespreken we met elkaar de dan nog aanwezige vragen. De zorg wordt overgedragen aan het consultatiebureau, maar jullie mogen ons altijd bellen tot 6-8 weken na de bevalling.

Nacontrole

Als jullie dit wensen, is het mogelijk om na 6 weken nog een afspraak met ons te maken. Vaak wordt het als prettig ervaren om de verloskundige die bij de bevalling aanwezig was, nogmaals te spreken. Eventuele vragen kunnen dan worden beantwoord en als het nodig is, rupturen gecontroleerd of de bloeddruk.

Bevalling met de gynaecoloog

Als jij tijdens je zwangerschap en/of bevalling onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog was, kun je je  bij ons aanmelden voor de controles in het kraambed. Laat de gynaecoloog dit weten en als je dit prettig vindt, kun je tijdens de zwangerschap alvast een keer langskomen om kennis te maken. Als je uit het ziekenhuis thuis komt, bel je ons en dan spreken we af wanneer we bij je langs komen.